GODeeper School of Worship

Par mums

image134

"GODeeper"

Šajā lapā varēsiet uzzināt vairāk par Pielūgsmes Kalpošanas Skolas pasākumiem, semināriem, misijas braucieniem.Mūsu vīzija ir veidot regulāru apmācību par Pielūgsmi, kā arī aicināt doties ar mums kopā misijas braucienos uz tālākām zemēm. image135

JAUNATNES AR MISIJU / NĀCIJU UNIVERSITĀTES

Latvijā jau trīs reizes ir notikusi pilna laika Pielūgsmes Kalpošanas skola (School of Worship). Skolas ilgst pilnus piecus mēnešus. Tā ir organizācijas Jaunatne Ar Misiju Nāciju Universitātes otrā līmeņa skola, kurā var piedalīties, ja sekmīgi ir pabeigta Kristus Mācekļu Skola (DTS). 

Piesakies uz Baltijas KMS vai Fotografu & mēdiju KMS . Un pēc KMS nāc uz Pielūgsmes Kalpošanas Skolu! :)image136

Vasarā ir īpaša  mazā Vasaras Pielūgsmes Kalpošanas Skola, uz kuru ir aicināti visi jaunieši. Tā ir laba iespēja uzzināt vairāk par misiju un kalpošanu un vērtīgi pavadīt  vasaras brīvlaiku.

Tā ir apmācība un misija – nometne, sadraudzība, slavēšana, Bībeles studijas un vērtīgas lekcijas. Aicināti gan mūziķi, gan mākslinieki, gan fotogrāfi un filmētāji, kā arī tie, kuri vēlas kalpot ar aizlūgšanu un evaņģelizāciju.  

 ( ilgums : +/- 6 nedēļas / 19. Jūlijs - 14. Augusts 2019 ) 

 ( dalībnieku vecums : ~ 16 - 24 gadi )

Lai piedalītos šajā Vasaras Pielūgsmes Kalpošanas Skolā ( seminārā), nav nepieciešams iepriekš pabeigt KMS (Jaunatnes ar Misiju pamata skolu). 

image137

Pielūgsmes kalpošanas skolas un apmācibas  ir domātas ne tikai mūziķiem, bet arī dzejniekiem, skaņu inženieriem, video-operātoriem un režisoriem, gaismotājiem, dekorētājiem, rakstu lasītājiem, lūdzējiem un visiem, kuri vēlas iet dziļāk, pielietojot savu talantu un uzzinot, kas tad īsti ir pielūgsme un slavēšana :) Bez jau minētajām skolām, "GODeeper" Pielūgsmes Kalpošanas Skola rīko arī dažādus mazus seminārus un lūgšanu vakarus. 

image138

Tēmas Pielūgsmes Kalpošanas Skolā

· Pazīt Dievu pielūgsmē, tuvība ar Dievu, Tēva sirds

· Jēzus Kristus - "Caur Jēzu Kristu, ar Viņu un Viņā..... “”

· Pielūdzēja raksturs un dzīvesveids

· Izpratne par Svētā Gara darbību pielūgsmē, pravietiskā pielūgsme

· Pielūgsmes bibliskie un vēsturiskie pamati, bibliska pielūgsme Vecajā un Jaunajā Derībā

· Pielūgsme Kristīgās baznīcas Vēsturē un dažādi pielūgsmes veidi mūsdienās, 

· 24/7 lūgšanu kalpošana, “arfas un kausa” pielūgsmes modelis, Vārda dziedāšana

· Aizlūgšana un pielūgsmes pravietiskā loma

· Baznīcas liturģija, iepazīt liturģiju, liturģījas dažādība draudzēs, 

· Psalmu dziedāšana baznīcas vēsturē, liturģijā un mūsdienās,,

· Pravietiska māksla, māksla un pielūgsme, radošā pielūgsme

· Video, foto un dizains pielūgsmē

· Pielūgsme misijas darbā un evaņģelizācijā

· Dziesmu rakstīšana un komponēšana

· Starpkultūru un starpkonfesionāla pielūgsme 

· Pielūgsmes bibliskais pamatojums

image139

Piesakies un ņem dalību!


RAKSTI MUMS! 


Lūdz par mums! 


"GODeeper" Pielūgsmes Kalpošanas Skolas aizsākumi

image140

Pielūgsmes Kalpošanas Skola ir “Nāciju Universitātes” kurss. 

( University of The Nations ) 

Latvijā šī skola pirmo reizi tika organizēta no 2015. gada aprīļa – augustam.  

Vīzija un lūgšana par skolas uzsākšanu Latvijā un, ka tā būtu ļoti ceļojoša un mazliet citādāka skola, jau ir meklējama daudz agrāk. 

Jau 2007. gadā pirms KMS Kaspars Ezeriņš saņēma sirdī sapni un mērķi uzsākt PKS Latvijā, un jau tad bija skaidrs, ka tā būs mazliet citādāka. 

image141

Vispirms darīšana, tad mācīšana.


Nedauz par Kaspara pieredzi ar JAUNATNI AR MISJU, kas aizveda līdz skolas izveidei Latvijā:

2008. – 2009. KMS Latvijā ar praksi ( misijas braucienu ) Spānijā, 

2012. - PKS Zviedrijā, ar praksi ( misijas braucienu ) Anglijā, Londonā, 

2013. – PKS Zviedrijā darbinieks, 

image142

2015. aprīlis – augusts  – Pirmā Pielūgsmes Kalpošanas Skola Latvijā, kurā mācījās 9 studenti ( Latvija, Nīderlande un Ķīna,Honkonga ).  Jau lekciju laikā bieži vien kopā ar visiem brīnišķīgajiem pasniedzējiem esam daudz ceļojuši pa Latviju, kalpojot dažādu konfesiju draudzēs, nometnēs un festivālos ar slavēšanu un aizlūgšanām. Tā bija iespēja svētīt un iepriecināt vietējās draudzes, kā arī studentiem bija iespēja mācīties un iepazīt dažādību. Pēc 12 nedēļu intensīvas apmācības, lielākā daļa studentu devās misijas braucienā uz Spāniju, pa ceļam piestājot un kalpojot dažādās valstīs. Divi mūsu internacionālie studenti kalpoja Latvijā dažādās nometnēs. 

image143

2016. – Otrā Pielūgsmes Kalpošanas skola Latvijā. Šoreiz tikai 3 studenti - divi no Latvijas un viens no Meksikas. Kaut arī skolā bija maz studentu, tomēr skola aizsniedza daudzus citus. Lekciju laikā mums notika daudz atvērtās lekcijas dažādās pilsētās Latvijā, kur kopā ar pasniedzējiem bija iespēja kalpot un piedzīvot pielūgsmes spēku. Kādās pilsētās uz nedēļu mūsu skolai pievienojās kādi 10 cilvēki. Mums bija arī atvērtās lekcijas vakaros, kuras apmeklēja ap 100 cilvēki. Vakaros studentiem bija iespēja kalpot ar kopā pasniedzējiem un darbiniekiem, bet no  rītiem pie kafijas pārrunājam piedzīvoto, un studentiem bija iespēja uzdot jautājumus pasniedzējiem un iet dziļākās sarunās.


image144

Skolas laikā mēs arī kalpojām Igaunijā un Lietuvā. Tā bija iespēja mums vairāk uzzināt par Baltijas Valstīm un kopā lūgt par tām. 


Pēc 12 nedēļu apmācībām mēs devāmies uz Izraēlu. Tā bija iespēja kalpot un arī ko jaunu mācīties esot lūgšanu namos 24/7, kalpojot bērniem ar īpašām vajadzībām, trūcīgiem cilvēkiem zupas virtuvē un vasaras bērnu Bībeles Skolā Jeruzālemes vecpilsētā. 

image145

2017. – Trešā pielūgsmes kalpošanas skola. Šoreiz 8 studenti no 6 dažādām valstīm – Latvija, Krievija, Brazīlija, Baltkrievija, Šveice, Amerika. Skola bija ļoti piesātināta piedzīvojumiem un daudz ceļojumiem. 12 nedēļu apmācību laikā mēs pavadījām 12 dažādās valstīs.  Mūsu bāzes vieta bija Latvijā JAM Valdemārpils. Bet jau pēc pirmās ievadnedēļas mēs devāmies braucienā uz Gibraltāru, kur notika divu nedēļu apmācības kopā ar Pielūgsmes, Aizlūgšanu un Pravietošanas skolu no Francijas. Tā bija iespēja satikt citus no JAM, kuriem sirdī ir aizlūgšanas kalpošana un slavēšana. 

Mēs pa ceļam uz Gibraltāru piestājām un kalpojām Lietuvā, Polijā, Vācijā, Nīderlandē, Francijā, Spānijā. Iepazinām Lūgšanu namu kalpošanu Augsburgā, Amsterdamā un Hernhūtē.  Esot Francijā, mēs viesojāmies arī kristiešu kopienā Taizē. 


image146

Pēc ceļojuma mums notika lekcijas Latvijā un tad devāmies nākamā apmācību braucienā uz Izraēlu. Tur mums notika lekcijas, kā arī piedalījāmies GODeeper Tours svētceļojumā apkārt Izraēlai. Kalpojām lūgšanu namos 24/7 un vietējās draudzēs. Pēc Izraēlas viesojāmies vienu dienu Turcijā, kur arī vadījām slavēšanu un pēc tam devāmies uz Poliju un atpakaļ uz Latviju. Tad mums bija vēl dažas apmācību nedēļas Latvijā un Igaunijā. 


Pēc trīs mēnešu apmācībām daļa no studentiem devās uz Izraēlu un Krieviju. 

image147

2018. Jūlijs - Augusts – Vasaras Pielūgsmes Kalpošanas skola jauniešiem. 

Šajās 6 nedēļas vasarā 4 studenti  no Latvijas un vairāki darbinieki baudījām vasaras piedzīvojumus. Tās bija apmācības un kalpošana, kas notika Latvijā, Igaunijā un Somijā ( mazliet arī Lietuvā ). Šī skola tika organizēta speciāli jauniešiem vasaras skolas brīvlaikā. Pēc aizvadītās vasaras Pielūgsmes Kalpošanas Skolas, jaunieši turpina kalpot kopā. Bija misijas braucienā uz Londonu, daži arī uz Krieviju un turpina muzicēt kopā Latvijā.

image148

Bez jau minētajām skolām, Pielūgsmes Kalpošanas Skola rīko arī dažādus mazus seminārus un lūgšanu vakarus. GODeeper ir vairāk kā kustība un kopiena, kas neapstājās ar skolu. Savā ziņā visa dzīve ir viena liela skola. Un pielūgsme nav, ko var iemācīties vienā apmācību programmā, seminārā, konferencē. Pielūgsme ir dzīves stils un mēs mācāmies visu dzīvi.